STMV3SH30 - Starfsþjálfun á vinnustað

Seinni hluti

Einingafjöldi: 30
Þrep: 3
Forkröfur: Nemandi þarf að hafa lokið námi á málm- og véltæknibraut. Hafa ber samráð við kennslustjóra vegna forkrafna fyrir vinnustaðanám.
Starfsþjálfun á vinnustað er skilgreindur hluti af námi á málm- og véltæknibraut. Starfsþjálfun á vinnustað er ætlað að þjálfa frekar hæfni nemenda á þeim sviðum sem nám þeirra á brautinni nær til. Á vinnustað fá þeir tækifæri til að takast á við raunveruleg verkefni við þær aðstæður sem fyrir hendi eru hverju sinni. Nemendur kynnast af eigin raun þeirri menningu sem fyrir hendi er í íslenskum fyrirtækjum og eru beinir þátttakendur í henni. Gert er ráð fyrir að hverjum nema fylgi ferilbók þar sem grein er gerð fyrir þjálfun hans. Þeir verkþættir sem nemandi framkvæmir eru tíundaðir, mat lagt á framgöngu hans, verktækni, vinnuhraða og hæfni í viðkomandi iðngrein. Bera nemandi og atvinnurekandi eða fulltrúi hans sameiginlega ábyrgð á skráningu í ferilbók (sjá nánar um ferilbækur á vef Iðunnar http://www.idan.is/namssamningar/ferilbok).

Um nám og kennslu í áfanganum gilda ákvæði reglugerðar nr. 840/2011 um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað.

Þessi áfangi er seinni áfanginn af tveimur í vinnustaðanámi.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • þeim efnum sem unnið er með í málmiðnaði.
 • þeim tækjum sem notuð eru við vinnu í málm- og véltæknigreinum.
 • meðferð spilliefna og úrgangs.
 • framleiðsluferli algengra smíðamálma, smíðahæfni, merkingum og efnisstöðlum.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • meðhöndla málma, vélar og vélarhluta.
 • nota helstu handverkfæri sem tengjast viðkomandi iðngrein.
 • vinna við hand- og tölvustýrð tæki sem notuð eru á verkstæðum.
 • sjóða málma og velja suðutækni og -aðferð við hæfi.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • lesa teikningar, málsetja, draga upp útflatninga, gera efnislista, meta efnisþörf og kostnað.
 • vera ávallt meðvitaður um þær hættur sem fylgja störfum í málmiðnaði og þær öryggiskröfur sem gerðar eru á vinnusvæðum.
 • skipuleggja verkferla, setja upp verkþáttaröð og verkáætlun og vinna samkvæmt henni.
 • eiga í samskiptum við aðra iðnaðarmenn, hönnuði, tæknifólk og verkkaupa. hann þekkir skipulag vinnustaðanáms og hlutverk þess í námi hans.
Nánari upplýsingar á námskrá.is