GRTE2FY05 - Grunnteikning

Flatarteikning, fallmyndun og útflatningar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist áframhaldandi almenna þekkingu og þjálfun í teiknifræðum. Áfanginn skiptist í þrjá megin þætti: Flatarteikningu, fallmyndun og yfirborðsútflatninga og fríhendisteikningu. Í áfanganum er gert ráð fyrir að nemendur öðlist frekari færni í meðferð og notkun mæli- og teikniáhalda, myndrænni vinnu með viðfangsefni starfsgreina, þjálfist í lestri og gerð vinnu-teikninga, fríhendisrissteikninga, gerð flatarmynda og útflatninga. Áfanginn er undirbúningur fyrir fagbundið nám í teiknifræðum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • notkun teikni- og mæliáhalda
 • upplýsingamiðlun með tæknilegum teikningum
 • gerð einfaldra tvívíðra fríhendisteikninga
 • gildi frumforma fyrir teikningu og mótun viðfangsefna faggreina, svo sem á sviði hönnunar og iðngreina
 • lestri teikninga
 • teikningu yfirborðsútflatningsmynda af reglulegum rúmfræðilegum frumformum og sneiðskorningum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • lesa og teikna fallmyndir af reglulegum rúmfræðilegum frumformum og sneiðskorningum með sérstöku tilliti til greiningar og myndunar raunstærða á línum og flötum
 • skipuleggja, árita og ganga frá tæknilegum teikningum og miðla upplýsingum á skilvirkan hátt
 • setja út og teikna flatarfræðileg form og tvívíðar vinnufyrirmyndir
 • efla formskyn sitt
 • hugsa af nákvæmni um og vinna myndrænt með viðfangsefni starfsgreina, svo sem á sviði hönnunar og iðngreina
 • mæla upp einfaldan hlut og yfirfært í annan mælikvarða á hornréttri fallmynd

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • fá almennan undirbúning fyrir fagbundið teikninám og annað fagnám, svo sem á sviði hönnunar og iðngreina
 • hafa gott vald á skipulagningu vinnublaðs, áritun með teikniskrift og frágangi flatarteikninga þannig að vinna megi eftir þeim
 • geta teiknað fríhendis tvívíðar útlínumyndir eftir einföldum fyrirmyndum sem horft er á úr fjarlægð á vinnublöð, án annarra mæli- og hjálpartækja en sjón- og blýantsmælingar
 • nýta kunnáttu í starfi
 • fara í áframhaldandi nám í teiknifræðum
Nánari upplýsingar á námskrá.is