STÆR2HS05 - Hagnýt stærðfræði

hagnýt, stærðfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Einkunn 5 eða hærra úr grunnskóla
Áfanginn er fyrir nemendur sem eru á starfsnámsbrautum. Í áfanganum er lagður grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði. Farið verður í tölfræði, líkindareikning, gröf, hlutfalla- og prósentureikning, flatarmál og rúmmál. Áhersla er á lausn hagnýtra verkefna.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hlutfallshugtakinu
 • undirstöðuatriðum rúmfræði s.s flatarmál, rúmmáli, mælikvörðum og hlutföllum
 • undirstöðuatriðum líkindareiknings
 • undirstöðuatriðum tölfræðinnar

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • gera munnlega eða skriflega grein fyrir niðurstöðum sínum og aðferðum
 • nota reiknivél sem hjálpartæki við lausn stærðfræðilegra viðfangsefna
 • kunni að skipta stærðum eftir hlutföllum og geti leyst öll algeng dæmi um prósentureikning
 • vinna með lýsandi tölfræði s.s. miðsækni og tíðni
 • vinna með hugtakið líkindi

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra á viðeigandi hátt
 • beita skipulegum aðferðum við leit að lausnum á þrautum og geta útskýrt aðferðir sínar
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geta unnið með þau
 • geta greint og hagnýtt upplýsingar á sviði stærðfræði sem birtast m.a. í fjölmiðlum
 • beita gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn verkefna og þrauta
Nánari upplýsingar á námskrá.is