VÖKT3VK01 - Vökvatækni 2

Vökvatækni 2

Einingafjöldi: 1
Þrep: 3
Að loknu námi þekkja nemendur alla hluti vökvakerfa og hlutverk þeirra. Nemendur eru færir um að lesa vökvateikningar og vinna eftir þeim. Nemendur geri sér grein fyrir uppbyggingu vökvakerfa og hlutverk einstakra eininga og eru færir um að afla sér upplýsingar í handbókum. Nemendur eru færir um að lesa vökvakerfisteikningar og vinna eftir þeim. Nemendur geri sér grein fyrir uppbyggingu vökvakerfa og hlutverki einstakra eininga og eru færir um að afla sér upplýsinga í handbókum. Nemendur eru færir um að lesa úr töflum og línuritum ýmsar upplýsingar sem tengjast vökvakerfum og geta gert ýmsa útreikninga. Nemendur hljóta þjálfun í uppsetningu einfaldra vökvakerfa.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • táknum og teiknistöðlum fyrir vökvakerfi
 • einingum vökvakerfa
 • opnum og lokuðum vökvakerfum eðliseiginleikum og segju vökva
 • förgun og endurvinnslu vökva
 • lofttæmingu vökvakerfa
 • ýmsum útreikningum, t.d. streymishraða, orkutapi, lagnastærðum og stærð vökvageymis miðað við búnað
 • reikningi afls, vægis og taps í vökvakerfum
 • reikningi dælurýmdar og afkastagetu
 • reikningi þensluáhrifa vegna bitabreytinga
 • festingum og millibili þeirra
 • öryggiskröfum fyrir lagnakerfi

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • meta hreinlæti í vinnu sem tengjast vökvakerfum
 • lesa teikningar og tákn vökvakerfa
 • reikna út ýmis verkefni um stærðargreiningu út frá fyrir fram ákveðnum forsetum og ráðlögðum gildum
 • nota töflur, línurit og fræðilegar upplýsingar sem tengjast vökvakerfum
 • meta eiginleika glussa sem notaður er í vökvakerfum
 • setja upp einföld vökvakerfi
 • nota handverkfæri sem tengjast vökvakerfum
 • kóna og beygja rör
 • festa rör á réttan hátt
 • draga í gegnum rör
 • meta frágang á vökvalögnum
 • lesa handbækur og upplýsingar sem tengjast vinnu við vökvakerfi
 • lesa handbækur og upplýsingar sem tengjast vinnu við vökvakerfi
 • velja vökvakerfiseiningar miðað við forsemdur
 • velja rör miðað við forsemdur

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • lesa teikningar sem tengjast vökvakerfum og virkni einstakra eininga
 • reikna út afl, vægi og tap í vökvakerfum
 • meta og reikna stærð lagna út frá ráðlögðum gildum og reynslutölum
 • reikna rýmd og afkastagetu dæla og mótora
 • finna upplýsingar og meta nýtni í dælum og mótorum
 • meta lagnakerfi miðað við öryggiskröfur
 • meta þensluáhrif vegna hitabreytinga
 • meta hvort uppgefnar stærðir á lögnum séu réttar
 • meta röralagnir og hvað þær þurfa að uppfylla til að standast kröfur
 • setja upp vökvakerfi samkvæmt leiðbeiningum, teikningum og fyrirmælum
 • vinna samkvæmt áætlunum og fyrirmælum
 • prófa einstakar einingar vökvakerfa, s.s. vökvatjakka, magnstilliloka, þrýstimæla og stjórnloka
 • meta áhættuþætti varðandi vinnuvernd og hollustuhætti á vinnustað
Nánari upplýsingar á námskrá.is