VINN2LS08 - Verknám á sjúkrahúsi

Lyflækningahjúkrun, skurðlækningahjúkrun

Einingafjöldi: 8
Þrep: 2
Forkröfur: HJÚK2HM05,HJÚK2TV05 eða samhliða námi í þessum áföngum
Vinnustaðanámið fer fram á almennri deild á sjúkrahúsi s.s. skurð- og lyflækningadeildum. Verklegur hluti áfangans er 15 átta klukkustunda vaktir á önn. Nemendur vinna jafnframt verkefni tengt viðfangsefnum vinnustaðanámsins. Kennari áfangans, sjúkraliði/leiðbeinandi og deildarstjóri bera sameiginlega ábyrgð á verklegu námi sjúkraliðanema. Nemandi fylgir leiðbeinanda við öll almenn störf sjúkraliða og öðlast þjálfun í þeim. Í upphafi tímabils setur nemandi sér persónuleg og fagleg markmið um vinnustaðanámið. Á meðan á vinnustaðanámi stendur skal nemandi fylla út gátlista og ferilbók um unna verkþætti.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • athöfnum daglegs lífs (adl) við umönnun sjúklinga á sjúkrahúsum
 • viðurkenndum reglum um smitgát og sýkingavarnir
 • fylgikvillum rúmlegu
 • faglegri umhyggju og samskiptum í hjúkrunarstörfum
 • mikilvægi eftirlits og mats á líkamlegu og andlegu ástandi sjúklings
 • mælitækjum og öðrum hjúkrunargögnum sem notuð eru í hjúkrunarstörfum
 • skráningu hjúkrunar
 • mikilvægi þagnarskyldu
 • réttindum sjúklinga samkvæmt lögum
 • undirbúningi sjúklings fyrir og eftir aðgerðir og rannsóknir
 • mikilvægi forgangsröðunar í hjúkrunarstörfum
 • sýnatökum og meðferð sýna

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • meta sjálfsbjargargetu og þarfir sjúklingins í athöfnum daglegs lífs
 • vinna eftir reglum um smitgát og sýnatökur
 • sýna sjúklingi faglega umhyggju í hjúkrun
 • taka þátt í að mæla og skrá algengar athuganir hjá sjúklingum
 • nota helstu hjálpartæki og hjúkrunargögn á viðeigandi hátt
 • taka þátt í þverfaglegri samvinnu heilbrigðisstétta
 • forgangsraða eigin störfum
 • vinna samkvæmt hjúkrunarferli
 • útskýra mikilvægi þagnarskyldu og réttindi sjúklinga
 • taka þátt í hjúkrun sjúklinga fyrir og eftir aðgerðir og rannsóknir

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • velja viðeigandi hjúkrunarmeðferð hverju sinni og geta rökstutt hana
 • geta tekið þátt í hjúkrun sjúklingi fyrir og eftir aðgerð og rannsóknir
 • virða og rökstyðja mikilvægi þagnarskyldu og trúnaðar við sjúkling
 • sýna hæfni í samskiptum við sjúklinga og samstarfsfólk
 • sýna faglega umhyggju í hjúkrun
Nánari upplýsingar á námskrá.is