STAF3ÞJ27 - Starfsþjálfun sjúkraliðanema

þjálfun á vinnsustað

Einingafjöldi: 27
Þrep: 3
Forkröfur: VINN2LS08, VINN3ÖH08,VINN3GH08, sjá ennfremur í lýsingu.
Starfsþjálfun sjúkraliðanema er áfangi með námslokum á 3. þrepi og er 27 feiningar. Áfanginn er reynslutími fyrir sjúkraliðanema á heilbrigðisstofnun og stendur yfir í 16 vikur (80 vaktir). Á tímabilinu öðlast nemandinn hæfni og sjálfstæði í störfum sjúkraliða undir handleiðslu reyndra sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga. Við lok námsins í áfanganum skal nemandi búa yfir almennri og sérhæfðri þekkingu, leikni og hæfni til þess að vinna hjúkrunar- og umönnunarstörf á faglegan hátt. Heimilt er að skipta starfsþjálfun niður í tvö til þrjú tímabil, en þjálfunin skal þó vera samfelld á hverju tímabili og lágmarksvinnuhlutfall ekki fara undir 60%. Nemandi skal áður en hann fer í starfsþjálfun fá samþykki skóla fyrir námsstaðnum og skrifa undir námssamning ásamt fulltrúa skóla og ábyrgðaraðila á námsstað. Að loknu námi í VINN2LS08 er nema heimilt að ljúka fimm vikum af starfsþjálfuninni. Nemandi skal alfarið fylgja þeim reglum sem viðkomandi heilbrigðisstofnun setur sínu starfsfólki.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • faglegum grunni hjúkrunarstarfa
 • mikilvægi samskipta og samvinnu í störfum sjúkraliða
 • vinnuumhverfi og starfssviði sjúkraliða
 • siðareglum sjúkraliða
 • lögum og reglugerðum sem tengjast störfum sjúkraliða.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita faglegum vinnubrögðum í sjúkraliðastarfinu
 • nýta samskiptahæfni við margvíslegar aðstæður
 • taka þátt í þverfaglegu samstarfi
 • starfa eftir siðareglum, sýna siðferðisvitund, fordómaleysi, umburðarlyndi og víðsýni í störfum sínum
 • vinna eftir gæðaviðmiðum heilbrigðisstofnana.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • yfirfæra og samþætta fræðilega þekkingu að sjúkraliðastarfinu
 • beita innsæi, gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn hjúkrunarviðfangsefna
 • vera fær um að vinna sjálfstætt og bregðast við margvíslegum aðstæðum í sjúkraliðastarfinu
 • beita, rökstyðja og ígrunda þær hjúkrunarmeðferðir sem hann framkvæmir samkvæmt hjúkrunaráætlun hverju sinni
 • sýna hæfni í samskiptum við ólíka einstaklinga með ólíkar þarfir
 • tileinka sér nýjungar og þróa sig í starfi.
Nánari upplýsingar á námskrá.is