STÆR3EE05 - Heildun, runur og raðir

Heildun, diffurjöfnur, runur og raðir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Efni áfangans er stofnföll, heildun, hagnýting heildunar, runur, raðir og 1. stigs diffurjöfnur. Í heildun er farið yfir grunnheildi, óákveðið heildi, ákveðið heildi, táknmál heildunar, grundvallrreglur heildunar, flatarmálsreikning með heildun, heildunaraðferðir, rúmmál snúða og notkun heilda við lausn diffurjafna. Í runum og röðum er farið í skilgreiningu á runum og röðum, kynntar algengar gerðir runa og raða, farið í rakningarformúlur, jafnmunarunur, jafnhlutfallarunur, hlutsummur, hlutsummurunur og þrepasönnun. Í diffurjöfnum er farið í 1. stigs diffurjöfnur, m.a. 1. stigs línulegar diffurjöfnur og diffurjöfnur sem hægt er að leysa með aðskilnaði breytistærða. Í verkefnum áfangans fá nemendur að kynnast hagnýtingu stærðfræðinnar m.a. í raungreinum, tæknigreinum og hagfræði.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • stofnföllum
 • óákveðnum heildum
 • ákveðnum heildum
 • heildunaraðferðum, svo sem innsetningaraðferð, hlutheildun og heildun með liðun í stofnbrot
 • hvernig nota má heildun til að reikna flatarmál og rúmmál
 • runum, skilgreiningu og táknmáli
 • jafnmunarunum og jafnhlutfallarunum
 • summutákninu
 • röðum, skilgreiningu þeirra og tengslum við runur
 • diffurjöfnum, einkum 1. stigs diffurjöfnum
 • aðferðum við lausn á diffurjöfnum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • finna stofnföll algengra falla
 • leysa óákveðin heildi
 • reikna ákveðin heildi
 • beita heildunaraðferðum við heildun
 • reikna flatarmál með aðferðum heildunar
 • reikna rúmmál snúða með heildun
 • reikna einfaldar gerðir af runum
 • beita rakningarformúlum til að reikna runur
 • reikna jafnmunarunur og jafnhlutfallarunur
 • nota summutáknið
 • reikna hlutsummur
 • reikna raðir og þekkja tengsl runu og raða
 • beita þrepasönnun við sönnun á reglum
 • leysa einfaldar 1. stigs diffurjöfnur

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • útskýra hvernig leysa má verkefni með aðferðum heildunar
 • gera sér grein fyrir hagnýtingu heildunar í háskólanámi og í atvinnulífinu
 • útskýra hvers konar verkefni hægt er að leysa með því að beita þekkingu og leikni í útreikningu á runum og röðum
 • gera sér grein fyrir mikilvægi þrepasönnunar í stærðfræði
 • klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa og túlka lausnina
 • gera sér grein fyrir hagnýtingu diffurjafna í vísindum og í daglegu lífi
Nánari upplýsingar á námskrá.is