UPPE2UÞ05 - Uppeldis- og þroskafræði

Uppeldis- og þroskafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Nemandi þarf að hafa lokið Inngangi að félagsvísindum til að hefja nám í uppeldis- og þroskafræði
Í áfanganum er fjallað um helstu uppeldis- og menntafrömuði fyrri alda í Evrópu. Skoðað uppeldis- og menntasögu Evrópu og þau áhrif sem hún hefur haft á uppeldis- og skólastarf á Íslandi. Farið er yfir grunnhugtök þroskafræðinnar og helstu álitamál hennar. Farið yfir helstu kenningar um þroskun mannsins, t.d. líkamsþroska, greindarþroska, málþroska, tilfinninga- og félagsþroska. Fjallað um mótun og myndun kynhlutverka og kynímyndar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu mótunaraðilum uppeldis og menntunar í samfélaginu.
 • helstu kenningum um uppeldi og menntun.
 • ólíkum uppeldisaðferðum og áhrifum þeirra á alhliða þroska barna og unglinga.
 • helstu kenningum um þroska mannsins frá frjóvgun fram á fullorðinsár.
 • helstu álitamálum þroskafræðinnar.
 • hvernig kynhlutverk verða til og kynímynd myndast.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita hugtökum og kenningum uppeldisfræðinnar á skýran og skilmerkilegan hátt.
 • beita hugtökum og kenningum þroskafræðinnar á skýran og skilmerkilegan hátt.
 • skoða uppeldis- og þroskafræðileg álitamál á gagnrýninn hátt.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • fjalla um uppeldis- og þroskafræðileg álitamál á gagnrýninn hátt.
 • taka siðferðislega afstöðu til álitamála í uppeldis- og þroskafræði.
 • afla sér heimilda um viðfangsefni áfangans, greina aðalatriði þeirra og leggja mat á innihaldið.
 • leggja sjálfsstætt mat á mismunandi hugmyndir um uppeldi og þroska.
Nánari upplýsingar á námskrá.is