UPPE2HU05 - Vandkvæði í lífi barna og unglinga

hagnýt uppeldisfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Nemandi þarf að hafa lokið námi í UPPE2UÞ05
í áfanganum er fjallað um tilurð og mikilvægi Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna. Einnig er sjónum beint að ýmsum vandkvæðum sem geta komið upp í fjölskyldulífi barna og unglinga, s.s. skilnuðum, sorgarferlinu, áfengissýki foreldra, ofbeldi og vanrækslu á heimilum og einelti í skólum. Farið er yfir barnaverndarferlið á Íslandi. Leitast er við að hafa alla umfjöllun sem hagnýtasta fyrir nemendur.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi barnasáttmála sameinuðu Þjóðanna fyrir börn yngri en 18 ára, samfélagið í heild sinni og heiminn allan.
  • helstu vandamálum sem geta komið upp í fjölskyldulífi barna og unglinga.
  • hvernig best er að bregðast við vandkvæðum í lífi barna og unglinga.
  • hvernig íslenska barnaverndarferlið er.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fjalla um vandamál í lfíi barna og unglinga á faglegan hátt í bæði ræðu og riti.
  • miðla uppeldisfræðilegri þekkingu sinni á viðfangsefnum áfangans.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • afla sér heimilda um viðfangsefni áfangans, greina þær og leggja á þær sjálfstætt mat.
  • útskýra orsakir og afleiðingar þeirra vandamála sem fjallað er um í áfanganum á röklegan hátt.
  • tengja viðfangsefni áfangans við daglegt líf.
  • fjalla um viðfangsefni áfangans af sjálfstæði og með gagnrýnu hugarfari.
Nánari upplýsingar á námskrá.is