ÍSLE3BS05 - Bókmenntir síðari alda, skrif og skapandi hugsun

bókmenntir síðari alda

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ÍSLE3BF05
Í áfanganum er fjallað um bókmenntir og bókmenntasögu 19. - 21. aldar. Bókmenntastefnur tímabilsins verða skoðaðar vandlega og lesnir fjölbreyttir textar í tengslum við þær. Nemendur þjálfast í bókmenntafræðilegri túlkun og greiningu og fá tækifæri til að tjá sig um efnið á fjölbreyttan og skapandi hátt. Haldið verður áfram að þjálfa nemendur í ritgerðarsmíð.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • ritgerðarsmíð og heimildavinnu
 • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu
 • öllum helstu bókmenntahugtökum, mismunandi tegundum bókmennta og tímabilum í íslenskum bókmenntum síðari alda

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skrifa ritgerðir þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt á blæbrigðaríku máli
 • ganga frá texta og að nýta sér uppbyggilega gagnrýni
 • skilja lykilhugtök og greina mismunandi sjónarmið
 • nýta sköpunargáfu og sýna sjálfstæði við úrvinnslu verkefna
 • flytja af öryggi vel uppbyggða kynningu á krefjandi efni
 • lesa sér til gagns og gamans ýmsar gerðir ritaðs máls

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum
 • beita málinu á viðeigandi hátt við mismunandi aðstæður
 • tjá rökstudda afstöðu við ýmsar kringumstæður og taka virkan þátt í málefnalegri umræðu
 • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta og geta miðlað því á skýran hátt til samnemenda sinna
 • átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum
 • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum og umfjöllun
Nánari upplýsingar á námskrá.is