SPÆN1AG05 - Spænska 1

evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig a1

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Þar sem þetta er byrjunaráfangi, er megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Strax frá upphafi eru nemendur þjálfaðir í lesskilningi ásamt samskiptaþáttunum tali, framsögn, hlustun og ritun í samræmi við Evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á réttan framburð, uppbyggingu orðaforða og að þjálfa grunnatriði málfræðinnar. Fléttað er inn í kennsluna menningu spænskumælandi landa. Lögð er áherslu á að nemendur geri ljós á eigin ábyrgð í málanáminu og átti sig á mikilvægi eigin frumkvæðis og vinnu.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
 • grundvallarþáttum spænska málkerfisins
 • menningu, samskiptavenjum og siðum spænskumælandi landa og þjóðanna þar sem tungumálið er talað sem móðurmál/fyrsta mál

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • greina talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
 • geta fylgt einföldum fyrirmælum og skilið kveðjur og kurteisisávörp
 • lesa og greina orð og mjög einfaldar setningar úr daglegu lífi
 • taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um efni sem hann þekkir
 • tjá sig um sjálfan sig, fjölskyldu sína og atburði daglegs lífs með því að beita grunnorðaforða tungumálsins
 • skrifa stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • hlusta á og greina einfalt talað mál um sjálfan sig og nánasta umhverfi og draga viðeigandi ályktanir
 • rökstyðja og bera saman notkun á einföldum setningum yfir athafnir dagslegs lífs
 • leggja grunn að einföldum samræðum þannig að hann rökstyðji, spyrji og svari einföldum spurningum um kunnug málefni
 • draga ályktanir og nota einföld orðasambönd og setningar til þess að segja frá búsetu sinni og fólki sem hann þekkir
 • skipuleggja frásögn og rökstyðja orðaval í skapandi skrifum
Nánari upplýsingar á námskrá.is