EÐLI2HA05 - Aflfræði og ljós

Hreyfifræði, aflfræði, ljós, mælieiningar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: STÆR2AF05
Þetta er grunnáfangi í eðlisfræði á náttúruvísindabraut. Í áfanganum er lagður grunnur að hreyfifræði, aflfræði og ljósfræði og lögð áhersla á að nemendur tileinki sér góð vinnubrögð í verkefnavinnu sem gagnist þeim til frekara náms.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • einingum í si-kerfinu, markverðum tölustöfum, stigstærðum og vigurstærðum.
 • hreyfifræði í einni vídd.
 • lögmálum newtons, þyngdarkrafti, þverkrafti, núningskrafti og núningstuðli.
 • vinnu, orku, afli og orkuvarðveislu.
 • lögmáli hookes, kraftstuðli, fjaðurkrafti og spennuorku.
 • atlagi, skriðþunga og árekstrum.
 • lögmáli arkimedesar, uppdrifi og þrýstingi.
 • helstu lögmálum um eðli ljóss.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nota markverða tölustafi og réttar einingar við úrlausn verkefna.
 • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr mæliniðurstöðum þeirra.
 • setja fram og túlka gröf sem lýsa hreyfingu hlutar í einni vídd.
 • nota lögmál og hugtök námsefnisins á réttan hátt við úrlausn verkefna.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • meta hvort niðurstöður mælinga og útreikninga séu raunhæfar.
 • beita skipulögðum aðferðum við úrlausn verkefna, geta rökstutt aðferðirnar og túlkað niðurstöðurnar.
 • gera sér grein fyrir notagildi eðlisfræðinnar og tengslum hennar við daglegt líf.
Nánari upplýsingar á námskrá.is