STÆR2CC05 - Vigrar, hornaföll og rúmfræði

Vigrar og hornaföll

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: STÆR2AF05
Viðfansefni áfangans eru rúmfræði í tveimur víddum og hornaföll. Efnisþættir sem teknir verða fyrir eru: Vigrar, einingarhringurinn og skilgreining hornafalla, hornafallajöfnur, gröf hornafalla, þríhyrningar, keilusnið og almenn jafna línu.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • skilgreiningu á vigrum í sléttum fleti, eiginleikum þeirra og aðgerðum sem beitt er á þá.
 • skilgreiningu hornafalla út frá punkti á einingarhring og umritunarreglum hornafalla.
 • hornafræði þríhyrninga, sínusreglunni, kósínusreglunni og reglu til að reikna flatarmál þríhyrnings út frá tveimur hliðum og horninu á milli þeirra.
 • keilusniðum, jöfnum þeirra og rúmfræðilegum eiginleikum.
 • almennri jöfnu línu, ofanvarpi á línu og fjarlægð frá línu.
 • hornafallajöfnum, gröfum hornafalla og ólíkum mælieiningum fyrir horn.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita helstu reiknireglum vigurreiknings, s.s. að finna hnit vigra, lengd þeirra, innfeldi tveggja vigra og horn milli vigra.
 • beita hornaföllum til lausnar á ýmsum verkefnum.
 • reikna út hliðarlengdir, horn og flatarmál þríhyrninga.
 • leysa ýmis verkefni tengd keilusniðum.
 • leysa hornafallajöfnur.
 • breyta gráðum í bogamál og öfugt.
 • finna útslag, lotu og hliðrun hornafalla, teikna gröf þeirra og lesa úr gröfum.
 • leiða út stærðfræðilegar sannanir.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • velja þær aðferðir sem eiga við hverju sinni við lausn verkefnis, beita þeim skipulega og rétt, rökstyðja aðferðir sínar og túlka lausnina.
 • vinna með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu.
 • fylgja röksemdafærslum í mæltu máli og texta og skilja þær.
Nánari upplýsingar á námskrá.is