TRÉS1HV08(FB) - Trésmíði og handavinna

Trésmíði og handavinna

Einingafjöldi: 8
Þrep: 1
Í áfanganum eru kennd grunnatriði trésmíða með áherslu á þekkingu og færni í notkun handverkfæra og rafmagnshandverkfæra, trésamsetningar. Haldið er áfram umfjöllun um efnisfræði tréiðna þar sem ítarlegar er farið í ýmsa eðliseiginleika viðar, flokkun, merkingar og þurrkun. Tekið er fyrir val og umhirða á verkfærum s.s. stillingar og brýnsla. Nemendur læra að nota hefilbekki og stilla með áherslu á góða vinnuaðstöðu við mismunandi verk. Kennslan byggist að hluta á fyrirlestrum þar sem kennari útskýrir grunnatriði fyrir nemendum en stærsti hlutinn eru fjölbreytileg smíðaverkefni sem byggjast á markmiðum áfangans. Í áfanganum læra nemendur notkun lofthandverkfæra. Fjallað er um algengustu lofthandverkfæri sem notuð eru í tré- og byggingaiðnaði, meðferð þeirra og viðhald. Kynntar eru mismunandi loftpressur og farið yfir gerð og notkun helstu loftverkfæra. Kennsla í áfanganum byggir á innlögnum frá kennara þar sem hann útskýrir grunnatriði fyrir nemendum. Áfanginn er bæði kenndur á námsbrautum fyrir húsasmiði og húsgagnasmiði. Efnisatriði/kjarnahugtök Handverkfæri, rafmagnshandverkfæri, val og umhirða á verkfærum, stillingar, brýnsla, vinnubrögð, öryggismál, hefilbekkur, borvél, borun, handfræsari, fræsing, handpússvél, trésamsetningar, geirnegling, blindtappi, blöðun, díll, dílun, fals, fingrun, fjöður, geirungssamsetning, grunntappi, hálft-í-hálft, hnakki, hornasamsetning, málvik, negling, nót, raufarstykki, skrúfun, sporun, töppun, límingar, pússning, slípun, efnisval, efnisfræði, viðarfræði, eðliseiginleikar viðar, viðarflokkun, styrkflokkun, útlitsflokkun, ÍST DS 413, ÍST INSTA 142, ÍST EN 519, viðarmerkingar, tréþurrkun, viðarlím.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • umgengni og notkun rafmagnshandverkfæra og öðrum handverkfærum
 • öryggisþáttum og viðhaldi rafmagnshandverkfæra
 • vinnuaðstöðu og vinnumhverfi
 • algengasta smíðavið og smíðisfestingum
 • helstu eðliseiginleikum viðar og þurrkun timburs
 • flokkun og merkingum timburs eftir styrk og útliti
 • smíðisfestingum sem notaðar eru í trésmíði
 • meðferð, notkunarsviðum og virkni einstakra handverkfæra
 • uppbyggingu og notkun helstu rafmagnshandverkfæra
 • áhöldum til mælinga og uppmerkinga
 • mismunandi gerðum hverfisteina, smergela og brýna
 • öryggisreglum einstakra hand- og rafmagnshandverkfæra
 • einstökum samsetningum og notkunarsviði þeirra
 • þvingum og vinnuaðferðum við samsetningar í trésmíði
 • algengustu gerðum og notkunarsviðum viðarlíms
 • nöglum og skrúfum og notkun þeirra í trésmíði
 • öryggisreglum fyrir meðferð og notkun einstakra límtegunda
 • helstu lofthandverkfærum sem notuð eru í trésmíði
 • öryggisreglum og öryggisbúnaði við notkun loftverkfæra
 • uppbyggingu og notkunarsviðum helstu lofthandverkfæra
 • stillingum og fyrirbyggjandi viðhaldi lofthandverkfæra
 • virkni og fyrirbyggjandi viðhaldi á mismunandi loftpressum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nota áhöld til mælinga og uppmerkinga
 • nota mismunandi tegundir verkfæra
 • nota algengustu hand- og rafmagnshandverkfæri
 • leggja á og brýna algengustu handverkfæri
 • nota helstu trésamsetningar við einfalda trésmíði
 • lesa merkingar og flokka efni með tilliti til útlits og styrks

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • aðlaga sig að mismunandi vinnuumhverfi
 • velja smíðavið fyrir einstök verkefni og rökstyðja valið
 • flokka timbur með hliðsjón af leiðbeiningum
 • beita vinnuskipulagi í trésmíði og fylgja aðgerðalista við vinnu
 • ganga úr skugga um gæði smíðishluta fyrir samsetningu
 • nota þvingur markvisst til að fá smíðishlut réttan í límingu
 • mæla og taka úr fyrir smíðisfestingum og setja endanlega upp
 • velja rétt lofthandverkfæri með hliðsjón af verkefni
Nánari upplýsingar á námskrá.is