GLÚT2HH08(FB) - Gluggar og útihurðir

Gluggar og útihurðir

Einingafjöldi: 8
Þrep: 2
Forkröfur: TRÉS1VT08 Vél- og trésmíði
Í áfanganum er kennd smíði glugga og útihurða með áherslu á trésamsetningar, vélavinnu og handverk. Nemendur læra um viðartegundir og önnur smíðaefni sem notuð eru í glugga og útihurðir, áhöld og tæki, samsetningaraðferðir, yfirborðsmeðferð og smíðisfestingar. Lögð er áhersla á að nemendur geti gengið úr skugga um gæði þeirra smíðaefna sem unnið er með og að endanlegur smíðishlutur uppfylli kröfur um málsetningar og útlit m.m. Nemendur fá áframhaldandi þjálfun í notkun og umgengni við allar algengar trésmíðavélar og kynnast flóknari vélbúnaði sem sérstaklega tengist glugga- og hurðasmíði. Kennsla er að mestu verkleg þar sem nemendur smíða hluti eftir teikningum og verklýsingum. Áfanginn er ætlaður bæði húsasmiðum og húsgagnasmiðum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • umgengni og notkun trésmíðavéla fyrir glugga og hurðasmíði
 • vali efna til glugga og hurðasmíða
 • smíðaefnum sem notuð eru við gerð glugga og útihurða
 • eiginleikum viðar og plötuefnis með tilliti til endingar
 • áhöldum og vélum sem notuð eru við smíði glugga og útihurða
 • samhengi milli snúnings-, skurðar- og mötunarhraða og yfirborðsgæða
 • öryggisreglum og öryggisbúnaði viðkomandi áhalda og tækja
 • samsetningaraðferðum á gluggum og útihurðum
 • helstu efnissamsetningum sem notaðar eru í gluggum og hurðum
 • límtegundum og límhörðnunarkerfum fyrir mismunandi viðartegundir
 • samlímingu á tré sem notað er til að smíða bogna og beina íhluti
 • öryggisreglum og öryggisbúnaði sem snertir lím og meðferð þess
 • yfirborðsmeðferð glugga og útihurða
 • aðferðum til að fúaverja og yfirborðsmeðhöndla glugga og útihurðir
 • gagnvörn smíðaviðar og efnum til yfirborðsmeðferðar
 • öryggisreglum og öryggisbúnaði við fúavörn og yfirborðsmeðferð
 • öryggisþáttum og viðhaldi trésmíðavéla
 • vinnuaðstöðu og vinnumhverfi
 • smíði boginna íhluta og glugga með skapalóni eða cnc-vél

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • vinna eftir teikningum og verklýsingum fyrir glugga- og hurðasmíðar
 • nota málma og plast við smíði glugga og útihurða
 • brýna og halda við einföldum skurðarverkfærum
 • nota og halda við áhöldum, rafmagns- og lofthandverkfærum
 • umgangast flóknar trésmíðavélar með tillit til notkunar og öryggismála
 • lesa merkingar og flokka efni með tilliti til útlits og styrks

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • velja hentugt smíðaefni með hliðsjón af verkefni hverju sinni
 • öðlast innsýn í tæknilega viðarvernd við smíði útiglugga og útihurða
 • velja smíðisfestingar og þéttilista með hliðsjón af verkefni
 • velja réttar trésmíðavélar bæði til fjölda- og stykkjaframleiðslu
 • velja skurðarverkfæri og skurðarhorn út frá viðartegund
 • velja verkfæri og skurðarhorn til vinnslu samsíða og þvert á trefjastefnu
 • ganga úr skugga um rétta virkni og stillingar véla með aðstoð mæliáhalda
 • velja límáburðartæki, þvingur og pressur fyrir glugga- og hurðasmíði
 • velja slípi- og málningarkerfi fyrir mismunandi viðartegundir
 • smíða glugga og útihurðir með þéttingum og fylgihlutum
 • smíða fasta og opnanlega glugga til notkunar utan- og innanhúss
 • smíða útihurð með spjöldum ásamt karmi og stáli
 • smíða skapalón með hliðsjón af hönnunargögnum
 • ganga frá smíðishlut með gleri, þéttilistum og stáli
 • staðsetja og taka úr fyrir lömum og skrám í höndum og með vélum
Nánari upplýsingar á námskrá.is