VÉLS1GV05 - Vélstjórn 1

Grunnþættir véla og vélkerfa

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Í áfanganum öðlast nemandinn þekkingu á uppbyggingu og virkni mismunandi vélagerða, þar sem áhersla er lögð á virkni, eiginleika og notkun bulluvéla. Einnig er farið yfir íhluti og einingar sem brunavél samanstendur af og hlutverk þeirra. Þá er fjallað um véla- og lagnakerfi sem þjóna brunavélum. Nemandinn þjálfast í notkun véla og vélakerfa, og lögð er áhersla á að hann sé fær um að þjóna og stjórna vélbúnaði í minni skipum. Farið er yfir öryggismál, umgengni um vélar og verkstæði ásamt hættum sem stafa af vélum og vélbúnaði.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • vinnuhring dísil- og ottómótors
 • flokkun aflvéla eftir gerð, uppbyggingu og eldsneyti
 • grundvallarhugmyndum að baki bulluvélinni, byggingu hennar og helstu íhlutum
 • mismunandi uppbyggingu, notkun og eiginleikum hraðgengra og hæggengra bulluvéla
 • mismunandi aðstreymi eldsneytis og lofts í ottóvél og dísilvél
 • þeim kerfum sem þjóna vélum skipa, hlutverki þeirra og uppbyggingu í minni skipum
 • kæliþörf brunavéla
 • uppbyggingu á eldsneytisdælum og vinnumáta þeirra
 • ræsingu bulluvéla, þ.m.t. mismunandi ræsiloftskerfa véla og þeim reglum sem um þau kerfi gilda
 • umhirðu véla og búnaðar í vélarrúmi

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nafngreina helstu íhluti vélar og lýsa hlutverki þeirra
 • lesa úr vélateikningum
 • nota helstu handverkfæri á réttan hátt
 • ganga um vélar og verkstæði með tilliti til hreinlætis og öryggis
 • undirbúa dísilvél fyrir gangsetningu og gangsetja hana
 • ganga frá vél og vélarrúmi eftir stöðvun og gera vélarrúm frostklárt

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • teikna upp vinnuhring tvígengis og fjórgengis dísil- og ottóvéla
 • rekja og teikna upp helstu vélakerfi
 • stunda vinnu á vélaverkstæði m.t.t. umgengni og öryggismála
 • undirbúa vél fyrir ræsingu og ræsa hana
 • útskýra bæði ytri og innri kælibúnað véla
Nánari upplýsingar á námskrá.is