VÉLS2KB05 - Vélstjórn 2

Keyrsla og bilanagreining véla

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: VÉLS1GV05
Í áfanganum öðlast nemandinn þekkingu á helstu véla- og lagnakerfum um borð í skipum, uppbyggingu þeirra, hlutverki, notkun og viðhaldi. Að auki kynnist nemandinn uppbyggingu skutpípu, skiptiskrúfu og niðurfærslugíra, ásamt helstu dælugerðum. Farið er yfir eldsneytisbúnað dísil- og Ottóvéla og mismunandi tegundir eldsneytis, efnasamsetningu og eiginleika, ásamt rekstri og viðhaldi kælivatns- og kælisjókerfa. Áhersla er lögð á umhirðu búnaðar í vélarúmi, bilanagreiningu og viðgerðir ásamt helstu öryggisatriðum varðandi eldvarnir skipa, flokkun og eftirlit. Farið er yfir öryggismál, umgengni um vélar og verkstæði ásamt hættum sem stafa af vélum og vélbúnaði.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu öryggisatriðum varðandi rekstur og viðhald smærri skipa
 • eldsneytisbúnaði dísil- og ottóvéla og loftaðfærslubúnaði miðað við algengustu eldsneytistegundir
 • helstu dælugerðum kostum þeirra og annmörkum
 • algengum aðferðum við aflyfirfærslu frá vél að skrúfu
 • hinum ýmsu kerfum í skipum, hlutverki, uppbyggingu og notkun þeirra og viðhaldi
 • algengum gerðum af þrýstivökvakerfum og vökvastýrisvélum
 • uppbyggingu skutpípu og þéttingar hennar við skrúfuás
 • uppbyggingu skiptiskrúfunnar
 • uppbyggingu niðurfærslugíra með og án úttaka og hlutverki þrýstilegu
 • herslum mismunandi bolta eftir efnisgæðum og gerð

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nota vökvatjakka við herslu
 • nota skjámyndakerfi við stjórnun vélarúms (vélarúmshermir)
 • nota helstu aðferðir við mælingar á herslu bolta
 • beita rökhugsun
 • rekja og teikna upp helstu kerfi um borð í smærri skipum (s.s. lensikerfi, neysluvatnskerfi)
 • lesa úr einlínu- og þversniðsmyndum
 • ganga um vélar og verkstæði með tilliti til hreinlætis og öryggis

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • bilanagreina vélar á skipulagðan hátt
 • annast daglegan rekstur lítils vélarúms
 • sinna fyrirbyggjandi viðhaldi í litlu vélarúmi (s.s. olíu- og síuskipti)
 • útskýra mismunandi gerðir og uppbyggingu tengsla (kúplinga), gíra og skipsskrúfa
 • stunda vinnu á vélaverkstæði m.t.t. umgengni og öryggismála
Nánari upplýsingar á námskrá.is