RAFL1GA03 - Raflagnir grunndeildar rafiðna A

, Raflagnir, litakóðar, raflagnaefni, verkfæri

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Nemandinn kynnist vel starfi og starfssviði rafiðnaðarmannsins, öðlist skilning á eðlisfræðilegri hegðun rafmagns og fræðist um virkni ólíkra rofa með tengi- og smíða verkefnum. Einnig kynnist hann því efni sem notast er við í einfaldar raflagnir. Nemandinn fær fræðslu um öryggismál og honum kynntar reglugerðir sem gilda fyrir fagið.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • Öryggismálum og reglugerðum er varða vinnu við rafmagn.
 • verkfærum rafiðnarmannsins og helstu störfum.
 • skilning á virkni mismunandi rofa
 • helstu teiknitáknum
 • litakóða víra

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • tengja rofa, samrofa, krónurofa og krossrofa
 • leggja kapallagnir fagmannlega á lítið spjald
 • leggja röralagnir fagmannlega á lítið spjald
 • tengja falir klær og fjöltengi
 • beita réttum verkfærum

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • geta valið einfaldan lagnabúnað með tilliti til aðsæðna.
 • geta greint mun á faglegum og ófaglegum vinnubrögðum.
 • gæta fyllsta öryggis í umgengni við rafmagn.
Nánari upplýsingar á námskrá.is