RAFL2GC03 - Raflagnir grunndeildar rafiðna C

Greinatöflur

Einingafjöldi: 3
Þrep: 2
Forkröfur: RAFL1GB 03 Raflagnir grunndeildar rafiðna B
Í áfanganum er aðaláhersla á varbúnað, vírsverleika og rafdreifiskápa. Farið er í uppbyggingu á minni húsveitum, staðsetningu á búnaði , lagnaleiðir og brunaþéttingar kynntar. Innfeldar og áfelldar lagnir. Farið er í reglugerðarákvæði varnarráðstafana sem varða snerti og brunahættu. Lögð er áhersla á skilning nemanda á varbúnaði, bruna og snertihættu. Nemendur fá þjálfun í notkun mælitækja og lögð er áhersla á fagmannleg vinnubrögð.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hættu á skemmdum á búnaði þegar mælitækjum er beitt.
 • reglum um sverleika leiðara miðað við áraun og staðla sem um það gilda.
 • reglum um varráðstafanir er varðar snerti og brunahættu.
 • mælitækjum sem notuð eru við bilanaleit.
 • uppbyggingu minni veitna og mikilvægi efnisvals í þær.
 • Öryggi þess að hafa skipulag og þrifarlegt á vinnustaðnum.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • mæla einangrunarbilun og spennur í veitum
 • leggja rör og strengi og ganga frá dreifiskáp.
 • lesa úr uppdráttum og fyrirmælum.
 • tengja ýmsar gerðir fjarrofa.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • leggja raflagnir í minni veitur.
 • vinna eftir fyrirmælum.
 • gera sér grein fyrir röð varnarráðstafana í húsveitum.
 • Ákveða vírsverleika lagna.
 • einangra, mæla og finna bilun í húskerfi.
Nánari upplýsingar á námskrá.is