RAFL3GD03 - Raflagnir grunndeildar rafiðna D

Grunndeild D

Einingafjöldi: 3
Þrep: 3
Forkröfur: RAFL2GC03 Raflagnir grunndeildar rafiðna C
Í þessum áfanga er lögð áhersla á tengingar og efnisval á meðalstórum boðskiptakerfum s.s. tölvukerfi, símalagnir, dyrasímakerfi, loftnetskerfi og ljósleiðara. Einnig verða tengd brunakerfi bæði Analog og rásastýrð. Gerðar verða mælingar og farið í bilanarleit í þessum kerfum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • lagningu bruna og boðskiptalagna.
 • kröfum um frágang á köplum í rennum, bökkum og stigum.
 • uppröðun í tengiskápa.
 • mismunandi gerðum kapla eftir aðstæðum.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • tengja boðskiptalagnir við krosstengibretti (patcpanil) og annan endabúnað.
 • leggja og tengja tölvu, síma, hljóð, mynd og loftnetslagnir á fagmannlegan hátt.
 • setja upp og tengja mismunandi brunakerfi.
 • finna út bilanir og gera við þær

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tengja loftnetskerfi og gera mælingarskýrslu.
 • tengja dyrasímakerfi og mæla út bilanir.
 • tengja boðskiptalagnir og krosstengibretti.
 • gera mælingarskýrslu og útlitsmynd af skáp.
 • geta valið búnað í ljósleiðarakerfi og umgengist búnaðinn af þekkingu.
 • ganga frá lögnum að brunakerfum og viðverukerfum.
 • tengja stjórnstöðvar brunakerfa.
Nánari upplýsingar á námskrá.is