RAFM3GD05 - Rafmangsfræði og mælingar grunndeildar D

Grunndeild D

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: RAFM 2 GC05 Rafmagsfræði og mælingar grunndeildar C
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur geti leyst einföld verkefni sem tengjast notkun á raforku og hvernig raforka breytist í ljós, hita og hreyfiorku. Farið er í uppbyggingu og virkni ýmissa véla, tækja og búnaðar og gerðar tengimyndir og kynnt teiknitákn fyrir þau. Kenndar eru jafngildismyndir fyrir rafrásir í jafnstraumskerfum og einfasa riðstraumskerfum. Farið er í mismunandi áraun rafbúnaðar við ræsingu, tómagang og fullt álag. Farið er í þriggja fasa rafbúnað og tengingar. Þá er fjallað um mælitæki og tengingu þeirra og leyst einföld verkefni er varða rekstur spenna, tækja og véla.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • jafngildismyndum jafnstraumskerfa ásamt táknum í teikningum.
 • eiginleikum tækja og búnaðar í ræsingu og tómgangi.
 • breytingu raforku í ljós, hita og hreyfiorku.
 • tengimyndum þriggja fasa riðstraumsrása ásamt táknum í teikningum.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nýta sér hermiforrit fyrir vélar og rásir.
 • gera tengimyndir og jafngildismyndir.
 • reikna álag fyrir mismunandi ræsingar véla og spenna.
 • nota helstu mælitæki sem notuð eru við rekstur véla og spenna.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • gera jafngildismyndir og lesa úr teikningum.
 • velja ræsingu hreyfla við mismunandi notkun.
 • gera bilanaleit og velja varbúnað.
 • velja viðeigandi ræsibúnað.
 • tengja á mismunandi gerðir rafvéla.
 • velja mælitæki til mælinga í bilanaleit.
Nánari upplýsingar á námskrá.is