RAFM3RF05 - Rafmagnsfræði og mælingar Rafvirkjabraut B

Rafvirkjun F

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: RAFM 3 RE05 Rafmagnsfræði og mælingar Rafvirkjabraut A
Í þessum áfanga er fjallað um skipulag raforkukerfa, þ.e. framleiðslu, flutning og dreifingu og fjallað um uppbyggingu mismunandi raforkudreifikerfa m.a. með tilliti til öryggisráðstafana. Farið er í uppbyggingu helstu lágspennudreifikerfa hér á landi og gerð jafngildismynd af hverjum flokki. Farið er yfir vektormyndir lágspennudreifikerfa og merkingar slíkra kerfa samkvæmt stöðlum (CENELEC). Fjallað er um spennufall og afltap í lágspennudreifikerfum og helsta varnarbúnað og virkni hans. Einnig er fjallað um mismunandi álag í fjölfasakerfum, mikilvægi álagsjöfnunar og áhrif mismunandi álags í fjölfasa lágspennudreifikerfum. Þá er gerð grein fyrir áhrifum jarðskautsviðnáms og hringrásarviðnáms á bilunarstrauma í neysluveitum. Fjallað er lítillega um háspennukerfið og þeim öryggiskröfum sem þar gilda.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • framleiðslu, flutning og dreifingu á raforku í mismunandi þrífasa lágspennukerfum
 • varnar- og öryggisbúnaði í þessum kerfum
 • nauðsyn jarðtenginga og spennujöfnunar í veitukerfum
 • viðbrögðum við mismunandi álagi í kerfunum
 • Þekkja til háspennukerfisins

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • reikna strauma, spennur, afl og fasvik í mismunandi veitukerfum við mismunandi álag
 • teikna tengi- og vektoramyndir af mismunandi veitukerfum og álagi þeirra
 • leysa flóknari verkefni með ójafnlægu álagi

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • leiðbeina um val á réttum búnað eftir aðstæðum í viðkomandi raforkukerfi
 • velja réttar lausnir við uppsettningu á mismunandi álagi í mismunandi veitukerfum
 • skipuleggja aðgerðir við lausn á ójafnlægu álagi og lægfæringum á fasviki álags
Nánari upplýsingar á námskrá.is