TNTÆ1GA03 - Tölvu- og nettækni grunndeildar A

Tölvur, netkerfi, rökrásir

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Í áfanganum kynnist nemandinn samsetningu einkatölvu. Farið er í byggingarhluta tölvu og hlutverk þeirra. Gengið er frá uppsetningu á stýrikerfi og notendahugbúnaði fyrir tölvu. Áfanginn er einnig kynning á stafrænni tækni og beitingu hennar við tæknileg úrvinnsluefni. Nemendur kynnast rökhugtökum, mismunandi talnakerfum, Boole-framsetningu og teiknistöðlum. Reikniaðferðir rökrása eru kynntar og kóðar. Nemendur læra að nota sannleikstöflur og bólskar-jöfnur til að skilgreina virkni rökrása.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu byggingarhlutum tölvu og helsta hlutverki þeirra.
 • helstu stýrikerfium og geti sett þau upp.
 • helstu notendaforritum.
 • helstu hugtökum stafrænnar tækni.
 • talnakerfum sem notuð eru í stafrænni tækni.
 • helstu reikniaðferðum rökrása.
 • bólskum-jöfnum sem skilgreina virkni rökrása.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • setja saman tölvu úr byggingarhlutum sínum.
 • forsníða harðan disk
 • setja upp stýriforrit.
 • skilgreina virkni einfaldra rökrása.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • bera kennsl á helstu bilanaeinkenni í tölvu.
 • leggja mat á gildi hinna ýmsu hugtaka við mat á afkastagetu tölvu.
 • lesa virkni einfaldra rökrása.
 • hanna rökrás út frá skilyrtri virkni.
 • skilja einfaldar rökrásir
Nánari upplýsingar á námskrá.is