TNTÆ3GC05 - Tölvu- og nettækni grunndeildar C

Grunndeild C

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: TNTÆ2GB05
Í áfanganum kynnast nemendur tölvunetkerfum, mismunandi gerð þeirra, margvíslegri uppbyggingu og þeim búnaði sem þau samanstanda af. Nemendur kynnast virkni tölvuneta með því að tileinka sér netkerfistaðlana OSI og TCP/IP. Höfuðáhersla áfangans er að kenna nemendum grunninn í vélbúnaði tölvunetkerfa, stillingar á búnaði og tengingu milli íhluta þeirra. Nemendur læra einnig að hanna meðalstór netkerfi og skipta stórum kerfum upp í minni. Mælt er með að gagnvirkt rafrænt námsefni frá Cisco, sé notað. Námsefnið heitir CCNA1 og er liður í námsefni sem nær til alþjóðlegu starfsréttindagráðunnar CCNA.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • Íhlutum tölvunetkerfa, skilji tilgang þeirra og virkni.
 • osi og tcp/ip líkönum.
 • ip vistföngum.
 • hugtökum og skammstöfunum sem notuð eru í tölvunetkerfum.
 • nethögun (topology) tölvulagna.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • Þekkja notkunarsvið mismunandi tölvustrengja.
 • meta hvaða nethögun hentar best við hvert tilfelli.
 • Útbúa tölvustrengi og gæðamæla þá.
 • rekja bilanir í netsamböndum.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • hanna með vistföngum meðalstór tölvunetkerfi.
 • velja réttan búnað við uppsetningu á tölvunetkerfi.
 • setja upp og stilla meðalstórt tölvunetkerfi.
 • stilla beina (routers) með grunnstillingum.
 • hafa yfir að ráða nægum orðaforða um efnið til þess.
 • finna bilanir í tölvunetkerfi.
 • hafa yfir að ráða nægum orðaforða um efnið til þess að geta rætt um kerfin við aðra tæknimenn.
 • nota áunna tækniensku sér til framdráttar og frekara náms í nýjustu tækni á þessum sviðum.
Nánari upplýsingar á námskrá.is