FRLA3RA05(FB) - Forritanleg raflagnakerfi I

forritanleg rafkerfi, fyrri áfangi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Að nemandi hafi öðlast færni í almennum raflögnum, sé fær um að tengja búnað og geti lesið raflagnateikningar og önnur tæknileg skjöl.
Í áfanganum kynnast nemendur forritanlegum hússtjórnarkerfum. Farið er uppbyggingu á DALI og Funk-bus hústjórnarkerfum og hönnun þeirra. Nemendur læra uppsetningu kerfa ásamt efnisvali og möguleikum búnaðar til stjórnunar rafkerfa í flestum tegundum bygginga. Farið er í virkni einstakra íhluta og þeir tengdir og forritaðir þannig að nemendur fá þjálfun í að vinna sjálfstætt við uppsetningu og virkjun búnaðar og séu færir um að leiðbeina öðrum um notkun hans. Nemendur læra á viðeigandi forrit til að virkja búnaðinn ásamt frágangi á tæknilegum skjölum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu möguleikum forritanlegra hússtjórnarkerfa.
  • Íhlutum hússtjórnarkerfa og vera fær um að tengja og virkja búnaðinn.
  • möguleikum á samtengingu mismunandi hússtjórnarkerfa við lausn verkefna.
  • frágangi tæknilegra skjala og teikninga.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja og ganga frá skjölum ásamt lagnateikningum hússtjórnarkerfa.
  • tengja og ganga frá búnaði.
  • forrita og virkja búnað.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • ráðleggja verkkaupa um uppbyggingu mismunandi forritanlegra hússtjórnarkerfa og útskýra virkni einstakra íhluta við lausnir verkefna.
Nánari upplýsingar á námskrá.is