HÚSV3HU05(FB) - Húsaviðgerðir og breytingar

Húsaviðgerðir og breytingar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Áfanginn: Timburhús 2 Þakvirki, útveggjaklæðningar, HÚSA3ÞÚ09
Í áfanganum er fjallað um viðgerðir og breytingar á eldri byggingum og mannvirkjum úr tré og steini. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að varðveita byggingarsögulegt gildi húsa á sama tíma og reynt er að koma til móts við kröfur nútímans um endingu, þægindi og brunavarnir með hliðsjón af lögum og reglum. Farið er yfir greiningu á fúa- og steypuskemmdum, endurnýjun á burðarvirkjum, klæðningum, gluggum, hurðum og öðrum byggingarhlutum. Jafnframt lærir nemandinn um algenga breytingavinnu svo sem endurnýjun á gleri, smíði viðbygginga eins og glerskála, breytingar á þökum s.s. smíði þakkvista. Kennslan er aðallega bókleg en einnig verkleg þar sem við á. Lögð er áhersla á minni verkefni og sýnikennslu. Áfanginn er ætlaður verðandi húsasmiðum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • lögum og reglugerðum um húsafriðun og breytingar á húsum
 • endurnýjun burðavirkja
 • endurnýjun og viðhaldi á mannvirkjum
 • öryggi og öryggisbúnaði við viðgerða- og breytingavinnu
 • byggingarsögu tré- og steinhúsa á Íslandi
 • notkun bárujárns í klæðningar hérlendis
 • mismunandi eiginleikum efna til klæðninga utanhúss þ.m.t. bárujárn
 • byggingarsögulegu gildi húsa og mannvirkja
 • mikilvægi brunavarna við viðgerðir og endurnýjun
 • reglum um öryggi og öryggisbúnað við viðgerða- og breytingavinnu
 • skemmdum af völdum sveppa og skordýra í tréverki
 • orsökum og afleiðingum tæringar og veðrunar á málmum
 • notkun bárujárns í klæðningar hérlendis
 • eiginleikum og notkunarsviði bárujárns sem klæðningarefnis
 • uppbyggingu bárujárnsklæðninga og festingum
 • frágangi bárujárns við mismunandi byggingarhluta
 • málun og viðhaldi bárujárnsklæðninga
 • nýsmíði við eldri hús og endurnýjun á gleri
 • smíði glerskála, svala, kvista, sólpalla og skjólveggja við eldri hús
 • endurnýjun á gleri og útfærslur á glerjun hallandi byggingarhluta
 • mismunandi hurðakerfum í glerskálum og glervirkjum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • greina algengustu skemmdir á tré, steinsteypu og málmi utanhúss
 • gera við trévirki án þess að rýra burðargetu þess

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • greina steypuskemmdir og meta umfang þeirra í grófum dráttum
 • framkvæma tæknilegar útfærslur á tengingu eldri og nýrra byggingarhluta
 • leggja mat á afleiðingar mismunandi lausna fyrir varðveislugildi mannvirkja
Nánari upplýsingar á námskrá.is