TEIK2HH05(FB) - Teikningar og verklýsingar

Teikningar og verklýsingar í húsasmíði IV

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Nemandi hafi lokið við 10 einingar í grunnteikningu (GRTE1FF05 og GRTE2FÚ05).
Nemendur fá áframhaldandi þjálfun í lestri og gerð byggingateikninga en nú með áherslu á timburhús og þakvirki. Haldið er áfram umfjöllun um almenna byggingauppdrætti en samhliða koma einnig burðarvirkisuppdrættir þar sem m.a. er komið inn á ýmiss konar álag á byggingar og brunahönnun. Fjallað er um algengustu útfærslur burðarvirkja úr tré, byggingatæknilegar lausnir, hönnunarforsendur, verklýsingar með tilliti til m.a. efniskrafna og einangrunar. Nemendur kynnast mátkerfi fyrir byggingariðnaðinn og fá þjálfun í gerð efnislista og kostnaðarútreikninga á grundvelli hönnunargagna. Áfanginn er ætlaður húsasmiðum og byggist á verkefnavinnu með leiðsögn kennara

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • trévirkjum timburhúsansta og útfærslum eikra byggingarhluta
 • ákvæðum reglugerðar um byggingarefni húsa með áherslu á timbur
 • helstu ákvæðum reglugerðar um brunavarnir og einangrunbygginga
 • íslenskum stöðlum um timbur og festingar í burðarvirki húsa
 • helstu fagheitum á byggingar- og burðarvirkisuppdráttum
 • mátkerfum fyrir byggingariðnaðinn og hagnýtingu þeirra
 • hvernig lesa og vinna á með teikningar af timburhúsum og trévirkjum
 • helstu gerðum uppdrátta og teikninga og öll almenn teiknitákn
 • lestri, merkingum og verklýsingum á teikningum
 • teikniaðferðum og teiknireglum fyrir trévirki og timburhús

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • gera efnislista og einfalda kostnaðarútreikninga á grundvelli teikninga
 • teikna algengustu deililausnir trévirkja og lítið timburhús geti gert rissmyndir af deililausnum einstakra byggingarhluta úr tré
 • gera uppdrætti af litlu timburhúsi og deiliteikningar trévirkja

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • geta stuðst við rb-blöð í upplýsingaleit og við gerð teikninga
 • hafa innsýn í tæknilegar útfærslur vegna álags og einangrunar
Nánari upplýsingar á námskrá.is