TEIK2HS05(FB) - Teikningar og verklýsingar

Teikningar og verklýsingar í húsasmíði III

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Nemandi hafi lokið við 5 einingar í grunnteikningu (GRTE1FF05).
Í áfanganum læra nemendur grunnatriðin í lestri byggingauppdrátta og fá þjálfun í að teikna verkstæðisunna byggingarhluta með áherslu á glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga. Fjallað er um muninn á aðal- og séruppdráttum, mælikvarða þeirra, tilgang og einkenni. Gerð er grein fyrir hönnunarforsendum í byggingarreglugerð, stöðlum, verklýsingum og lögð áhersla á að þjálfa notkun og skilning á hvers konar verkgögnum sem tengjast verkstæðisunnum byggingarhlutum úr tré og tréefnum. Mikilvægt er að nemendur þjálfist í gerð rissteikninga við útfærslur deililausna og geri einfalda efnislista og kostnaðarútreikninga á grundvelli verkupplýsinga. Áfanginn er bæði ætlaður húsa- og húsgagnasmiðum og byggist aðallega á verkefnavinnu og útskýringum og umfjöllun kennara eftir því sem þörf er á. Mikilvægt er að nemendur tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð við upplýsingaleit og gagnaúrvinnslu. Efnisatriði/kjarnahugtök: Aðalskipulag, deiliskipulag, hönnunargögn, aðaluppdrættir, séruppdrættir, byggingauppdrættir, innréttingauppdrættir, deiliteikningar, deililausnir, sneiðingar, byggingarreglugerð, íslenskir staðlar, Rb-blöð, verklýsingar, fagheiti, teiknitákn, gluggar, hurðir, innréttingar, innréttingar, skápar, tréstigar, stigahandrið.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • verkstæðisunnum byggingarhlutum úr tré og helstu útfærslum þeirra
 • ákvæðum reglugerða um glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga
 • íslenskum stöðlum um glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga
 • stöðluðum málum á gluggum, hurðum, innréttingum og tréstigum
 • öllum gerðum uppdrátta og teikninga og öllum almennum teiknitáknum
 • fagheitum í glugga-, hurða -, innréttinga- og stigateikningum
 • lestri byggingauppdrátta
 • notkun byggingarreglugerðar
 • notkun vinnuteikninga og verklýsinga
 • blaðstærðum, mælikvörðum og teikniáhöldum
 • teikniaðferðum og teiknireglum fyrir verkstæðisunna byggingarhluta

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • gera kostnaðarútreikninga og verklýsingar
 • vinna eftir reglugerðum
 • magntaka/vinna eftir teikningum og verklýsingum
 • öðlast innsýn í tæknilegar útfærslur vegna álags og einangrunar
 • teikna vinnuteikningar

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • styðjast við rb-blöð í upplýsingaleit og við gerð teikninga
 • lesa og vinna með teikningar af verkstæðisunnum byggingarhlutum
 • lesa og skilja merkingar á teikningum og meðfylgjandi verklýsingar
 • gera einfalda efnislista og kostnaðarútreikninga á grundvelli teikninga
 • rissa og teikna einfalda glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga
 • gera rissmyndir og eftir atvikum nota fjarvídd til að sýna rýmisútfærslur
 • gera séruppdrætti og sýna deililausnir með tilheyrandi vikmálum
 • vinna og hugsa sjálfstætt
Nánari upplýsingar á námskrá.is