TRST3HH05(FB) - Tréstigar

Tréstigar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Nemendur hafi lokið við áfangana: Timburhús 1 Gólf– og veggjargrind og Timburhús 2 Þakvirki, útveggjaklæðningar (HÚSA3HU09 og HÚSA3ÞÚ09).
Í áfanganum læra nemendur um smíði tréstiga innanhúss með áherslu á algengustu útfærslur þeirra, samsetningar, smíði og yfirborðsmeðferð. Nemendur læra að búa til skapalón í fullri stærð eftir teikningum og hvernig þau eru notuð til að smíða þrep, stigakjálka og stigahandrið með rimlum m.m. Nemendur fá þjálfun í að smíða tréstiga eða einstaka hluta þeirra í smækkaðri mynd og nota til þess hefðbundin áhöld og algengar trésmíðavélar. Kennslan er bæði bókleg og verkleg og er áfanginn ætlaður húsasmiðum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • umgengni og notkun trésmíðavéla fyrir smíði tréstiga innanhúss
 • vali efna til smíði tréstiga innanhúss
 • öryggisþáttum og viðhaldi trésmíðavéla
 • öryggisreglum og öryggisbúnaði varðandi smíði stiga og handriða
 • límtré og notkun þess í þrep, uppstig og kjálka á tréstigum
 • smíðisfestingum til notkunar við samsetningu tréstiga
 • notkun prófíla úr málmi og plasti á tréstiga og handrið
 • áhöldum og tækjum til smíði tréstiga og handriða innanhúss
 • uppbyggingu og notkun hjólsaga og bandsaga í smíði tréstiga
 • öryggisreglum og öryggisbúnaði áhalda og tækja
 • samsetningaraðferðum á tréstigum og handriðum innanhúss
 • samsetningum með bæði grötun og smíðisfestingum á tréstigum
 • uppsetningu og festingu handriða við stigakjálka og í vegg
 • formlímingu á bognum smíðishlutum í kjálka og handrið
 • yfirborðsmeðferð tréstiga og handriða innanhúss
 • aðferðum og efnum til að yfirborðsmeðhöndla tréstiga og handrið

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nota vélar og handverkfæri til smíði tréstiga og handriða
 • smíða og setja upp algengustu tegundir tréstiga
 • lesa og vinna með teikningar frá hönnuðum

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • velja heppilegt smíðaefni með tilliti til útfærslu og notkunar
 • velja og halda við áhöldum fyrir smíði tréstiga og handriða
 • velja trésmíðavélar og rafmagnshandverkfæri til stigasmíði
 • velja þvingur og pressur fyrir smíði tréstiga og handriða
 • beita öryggisreglum og öryggisbúnaði varðandi smíði stiga og handriða
 • velja slípi- og lökkunarkerfi fyrir mismunandi viðartegundir
 • gera viðeigandi öryggisráðstafanir við yfirborðsmeðferð á tréstigum og handriðum
 • smíða snúinn tréstiga með eða án handriðs og setja upp
 • smíða þrep og kjálka á snúinn tréstiga með viðeigandi samsetningum
 • búa til skapalón í fullri stærð eftir stigateikningum
 • smíða rimla, handrið og stigastólpa eftir því sem við á
 • setja saman tréstiga í samræmi við kröfur um málsetningu og útlit
Nánari upplýsingar á námskrá.is