RAMV2MJ05(AV) - Rafmagnsfræði 2 fyrir vélstjóra

jafnstraumsvélar, mælar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: RAMV1HL05, STÆF2RH05
Nemendur kynnast uppbyggingu og notkun rafmæla, öðlast þekkingu á segulmagni og rafsegulmagni og geta útskýrt grundvallarvinnumáta rafvéla út frá því. Nemendur öðlast þekkingu á uppbyggingu jafnstraumsvéla, á tengibúnaði jafnstraumsmótora og geta annast bilanaleit. Þá öðlast nemandinn þekkingu á undirstöðuatriðum riðstraumsrása og raflögnum í íbúðum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • notkun og tengingu helstu rafmæla í töflum
 • segulmagni, rafsegulmagni og virkni þess í rafvélum
 • uppbyggingu, ræsibúnaði og tengingu jafnstraumsmótora
 • uppbyggingu rafkerfis í smábátum og einstökum hlutum þess
 • uppbyggingu rafkerfis í íbúðum
 • rafkerfum dísilvéla
 • undirstöðuatriðum riðstraums og riðstraumsrása
 • afli og fasviki í ein- og þriggja fasa riðstraumsrásum
 • afleiðingum útleiðslu í skipum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • tengja helstu tæki sem notuð eru í íbúðum s.s. ljós, rofa, tengla og klær.
 • framkvæma einfaldar einangrunarmælingar í rafkerfi

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • framkvæma einfalt viðhald og bilanagreiningu á rafkerfum smábáta
 • greina og finna útleiðslu í bátum
 • framkvæma einfalt viðhald á rafkerfum íbúða
Nánari upplýsingar á námskrá.is