BYGG2ST05(FB) - Byggingartækni - steypumannvirki

Steypumannvirki

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: BYGG1HU05AB (?, ath)
Í áfanganum er fjallað um framkvæmdir steinsteyptra húsabygginga og mannvirkja. Byrjað er að gera grein fyrir afsetningu húsa. Kerfismót kynnt, Reglur og staðlar eru kynntir. Mælingar á byggingastað. Ákvæði byggingareglugerðar þar sem fjallað er um ferli frá hugmynd að húsi til fullbúins húss. Kynnt eru hugtök um krafta og álag sem hafa áhrif á mannvirki.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • byggingarreglugerð og skipulagslögum
 • mismunandi mótum
 • uppsetningu móta
 • framkvæmdum á vinnustað
 • hvernig á að færa til hæðakvóta á byggingastað
 • mun á steypugerðum sem notaðar eru
 • hvernig grundun, mælingu og byggingu steinsteyptra húsa er háttað
 • faglegri nálgun við úrvinnslu verkefna
 • grunnatriðum lengdar- og hæðarmælinga á byggingastað
 • algengustu mæliaðferðum og mælitækjum
 • mismunandi tegundum efna, véla og verkfæra
 • einangrun botnplötu og sökkulveggja
 • helstu einangrunarefnum sem notuð eru í húsgrunna
 • þjöppun fyllingarefna og einangrun veggja og plötu
 • muninum á hefðbundnum steypumótum og flekamótum
 • smíði hefðbundinna steypumóta fyrir einstaka byggingarhluta
 • öryggisráðstöfunum við smíði og niðurrif steypumóta
 • framleiðslu og niðurlögn steinsteypu
 • samsetningu og hörðnunarferli steinsteypu
 • algengum útfærslum á undirstöðum úr steini

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • meðhöndla verkfæri og tæki
 • meðhönla efni sem notuð eru
 • meðhöndla mót miðað við nottkunargildi þeirra
 • smíða og rífa niður steypumót fyrir byggingar og mannvirki
 • staðsetja byggingarlínur með hornaslám og mæla lengdir
 • afsetja hæðir á byggingarstað út frá föstum hæðarpunkti
 • finna réttan halla á lögnum eða plani
 • koma fyrir gluggum, hurðum og öðrum íhlutum í steypumót
 • vinna að verkefnum sjálfstætt og í hóp

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • vinna í samræmi við lög, reglugerðir og staðla
 • leiðbeina kranastjóra við flutning á efni og tækjum
 • undirbúa steypumót fyrir niðurlögn steinsteypu
 • sinna aðhlynningu og eftirmeðhöndlun steinsteypu
 • smíða og setja upp verkpalla og fallvarnir
 • aðlaga sig að mismunandi vinnuumhverfi
Nánari upplýsingar á námskrá.is