INNK2HH05(FB) - Inniklæðningar

Inniklæðningar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Nemandi hafi lokið við áfangana: TRÉS1VT08 Vél- og trésmíði TRÉS1VÁ05 Viðar- og áhaldafræði TRÉS1HV08 Trésmíði og handavinna
Í áfanganum er fjallað um létt byggingavirki innanhúss með áherslu á útfærslur og klæðningu veggja, lofta og gólfa. Gerð er grein fyrir uppsetningu einstakra grindar- og klæðningakerfa, efnisnotkun, festingum, einangrun, áhöldum, tækjum og vinnu-aðferðum. Nemendur læra um smíði léttra innveggja úr blikkstoðum, klæðningu þeirra með gipsplötum, uppsetningu niðurhengdra kerfislofta og lagningu mismunandi parkets m.m. Sérstök áhersla er lögð á útfærslur og frágang á léttum byggingavirkjum í votrými. Áfanginn er bæði ætlaður húsa- og húsgagnasmiðum og kennslan er að mestu bókleg þar sem m.a. er farið í heimsóknir í fyrirtæki.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • smíði innréttinga
 • smíði glugga og útihurða
 • framleiðsluferli innréttinga, glugga og hurða
 • notkun efna til framleiðslu innréttinga, glugga og hurða
 • öryggisreglum og öryggisbúnaði við framleiðslu innréttinga
 • hvernig vali á innanhússklæðningum og útfærslu þeirra er háttað
 • helstu tækjum og aðferðum við innanhússklæðningar
 • efnum sem notuð eru við smíði innréttinga, hurða og glugga
 • viðarspæni og plastefnum sem notuð eru til spónlagningar
 • plötuefni og límtré sem notað er í innréttingar og innihurðir
 • framleiðslu málaðra innréttinga úr mdf-plötum
 • notkun glers, málma og dúka í smíði innréttinga og innihurða
 • smíðisfestingum og fylgihlutum
 • helstu samsetningaraðferðum á innréttingum og innihurðum
 • mismunandi lími og límingaraðferðum við spónlagningu
 • mismunandi yfirborðsmeðferð á innréttingum og innihurðum
 • smíðaefnum sem notuð eru við gerð glugga og útihurða
 • samhengi milli snúnings-, skurðar- og mötunarhraða og yfirborðsgæða
 • samsetningaraðferðum á gluggum og útihurðum
 • yfirborðsmeðferð glugga og útihurða
 • gagnvörn smíðaviðar og efnum til yfirborðsmeðferðar
 • öryggisreglum og öryggisbúnaði við fúavörn og yfirborðsmeðferð
 • algengustu burðarkerfum fyrir niðurhengd loft og uppsetningu þeirra
 • hvernig á að leggja parket á stein og tré innanhúss
 • helstu gerðum af gegnheilu og fljótandi parketi og eiginleikum þeirra
 • efnum og áhöldum sem notuð eru við lagningu og slípun parkets

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • setja upp, smíða og meðhöndla innréttingar, glugga, hurðir og inniklæðningar
 • nota málma og plast við smíði glugga og útihurða
 • setja upp og klæða létta kerfisveggi innanhúss
 • velja smíðisfestingar og fylgihluti
 • velja límtegundir og límingaraðferðir fyrir mismunandi viðartegundir
 • nota vélar og verkfæri við ofantalda verkþætti
 • meðhöndla skaðleg efni

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • öðlast innsýn í bygginga- og brunamálareglugerð sem varðar innréttingar, glugga, hurðir og inniklæðningar
 • skipuleggja framleiðsluferli
 • velja viðeigandi efnissamsetningar og smíðisfestingar
 • öðlast innsýn í tæknilega viðarvernd við smíði útiglugga og útihurða
Nánari upplýsingar á námskrá.is