LOKA3HU08(FB) - Lokaverkefni í húsasmíði

Lokaverkefni í húsasmíði

Einingafjöldi: 8
Þrep: 3
Forkröfur: Nemandi þarf að hafa lokið um 60 einingum af sérnámi brautar.
Í áfanganum eru unnin verkefni, lík þeim sem tekin eru fyrir í sveinsprófi. Þau krefjast þess að nemendur nýti og samþætti þekkingu og færni sem þeir hafa aflað sér í skóla og á vinnustað á námstímanum. Farið er í upprifjun bóklegra og verklegra þátta úr fyrri áföngum eftir því sem þurfa þykir. Lögð er áhersla á að nemendur þjálfist í skipulagningu og verkáætlun, framkvæmd, gæðamati, skráningu og rökstuðningi á verkum og verkþáttum. Reynt er að líkja eftir aðstæðum í atvinnulífinu og því hafa nemendur aðgang að öllum fyrirliggjandi gögnum, efni, áhöldum og tækjum meðan á verkefnavinnu stendur.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • skipulagningu verkefna
 • upplýsingaöflun
 • áætlanagerð
 • byggingarreglugerð og skipulagslögum
 • öryggisreglum og öryggisbúnaði

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • vinna í samræmi við lög, reglugerðir og staðla
 • vinna eftir séruppdráttum og deilum
 • vinna sjálfstætt

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • undirbúa á eigin spýtur verkefni sem honum er fengið
 • geti unnið verkáætlun og afmörkuð hönnunargögn
 • geti gert efnis- og tímaáætlun
 • geti valið heppileg áhöld og tæki fyrir einstök verkefni
 • geti aflað og nýtt upplýsingar um útfærslur, efni, áhöld og tæki
 • framkvæma verkefni sjálfstætt í samræmi við áætlanir
 • fylgi fyrirliggjandi verkáætlun og hönnunargögnum
 • vinni í samræmi við tímaáætlanir
 • geti unnið í samræmi við lög, reglugerðir og staðla
 • taki mið af gæðakröfum og viðurkenndu verklagi
 • vinni í samræmi við viðurkenndar öryggisreglur og öryggisbúnað
 • gera öðrum grein fyrir verkefninu og framkvæmd þess
 • geti rökstutt val á aðferðum, efnum, áhöldum og tækjum
Nánari upplýsingar á námskrá.is