TEIK3HU05(FB) - Teikningar og verklýsingar í húsasmíði V

teikningalestur og teikningar bygginga og mannvirkja

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: TEIK2HH05 /TEIK2HS05 Æskilegt er að nemendur taki þennan áfanga á lokaönn námsins.
Nemendur fá þjálfun í lestri og gerð teikninga með áherslu á þakvirki, tréstiga og verklýsinga. Fjallað er um burðarvirki þaka og frágang þeirra m.t.t. aðalsperra, hornsperra, skammsperra og sperrusnið ásamt þakkvistum og tengingu þeirra við sperrur. Þá er unnið með teikningar af tréstigum og útfærslur á kjálkum, þrepum, handriðum og handriðslistum. Unnið er út frá stigareglum samkvæmt reglugerð. Áfanginn er ætlaður húsasmiðum og byggist á verkefnavinnu með leiðsögn kennara

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • ákvæðum reglugerðar um undirstöður þakvirkis og tréstiga
 • ýmsum útfærslum burðavirkja í þaki ásamt útfærslum á tréstigum
 • helstu ákvæðum reglugerðar um brunavarnir
 • íslenskum stöðlum um þök og festingar í burðarvirki og tréstiga
 • helstu fagheitum í gerð þaka og tréstiga
 • teikniaðferðum og teiknireglum fyrir trévirki þaka og tréstiga
 • fjallað um notkun algengustu teikniforrita í tölvu

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • lesa teikningar og verklýsingar
 • að útfæra sperrutekningar og gera sperrusnið og finna raunlengdir sperra
 • útfæra teikningar á stigum m.t.t. þrepa og kjálka með og án handriða
 • gera áætlanir um efnisnotkun og útreikninga
 • vinna eftir teikningum og verklýsingum
 • gera vinnuteikningar
 • vinna og hugsa sjálfstætt

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • lesa og vinna með teikningar af þökum og tréstigum
 • lesa og skilja merkingar og verklýsingar á teikningum
 • gera efnislista og einfalda kostnaðarútreikninga á grundvelli teikninga
Nánari upplýsingar á námskrá.is