VÉLT3ÁL04(AV) - Véltækni 1

lofttemprunarkerfi, miðflóttakraftsdæla, skrúfulínurit, álagslínur dieselvéla

Einingafjöldi: 4
Þrep: 3
Forkröfur: VÉLS2KB05
Megináhersla er lögð á nemandinn öðlist færni og þekkingu á vélbúnaði með verkefnavinnu og greiningu mældra niðurstaðna. Sérstök áhersla er á varmafræði, varmajöfnuð og fræðilegar rannsóknir á aflfærslu til framdriftar skipa. Nemandinn þjálfast í rekstri vélkerfa með því að gera varmafræðilegar athuganir og vinna úr þeim. Einnig er unnið að rannsóknum á varmaskiptum. Nemandinn á að nýta sér námsefni undanfara og áunna fagþekkingu til að vinna verklegar æfingar og tilraunir sem hafa það hlutverk að auka skilning á einstökum þáttum fræðigreinarinnar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • nýtni og afldreifingu miðflóttakraftsdælu
 • dælukennilínum, mótstöðukennilínum og stjórnun rúmtaksstreymis fyrir miðflóttaaflsdælu
 • rannsóknum á varmafræðilegum eiginleikum varmaskiptis
 • varmajöfnuði dísilvéla
 • álagslínuriti aðalvélar skips
 • skrúfulínuriti

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nota díagrammrannsóknir til að greina bilanir í dieselvélum
 • gera varmajöfnuð á dieselvél og leggja mat á niðurstöður
 • lesa úr niðurstöðum varmajöfnuðar og varmaskipta vélbúnaðar
 • setja niðurstöður mælinga og athugana fram í skýrsluformi
 • afla upplýsinga um ástand lofttemprunarkerfa og vinna úr þeim

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • taka ákvarðanir um viðbrögð ef niðurstöður mælinga á vélbúnaði gefa tilefni til
 • setja fram helstu atriði æfingarinnar og niðurstöður í skýrslu þar sem fram koma helstu mæliniðurstöður, útreikningar, línurit
 • draga ályktanir af niðurstöðum rannsóknaræfinga og gera tillögur að úrbótum
Nánari upplýsingar á námskrá.is