SÁLF3PF05 - Persónuleika- og félagssálfræði

félagssálfræði, persónuleikasálfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: SÁLF2IN05 eða áfangi á öðru þrepi í félagsgreinum
Atferli, hugsanir og viðhorf skoðuð í félagslegu samhengi. Fjallað um helstu mótunaráhrif á persónuleika fólks út frá sálfræðilegu sjónarmiði. Ýmsir persónuleikaþættir eru skoðaðir sérstaklega og fjallað um félagslega hegðun og viðhorf fólks í tengslum við samskipti sem hafa mótandi áhrif á persónuleikann. Fjallað er um náin sambönd og samskipti og hugsanleg tengsl milli persónuleikaþátta og veikinda eða hamingju í lífinu. Nemendur fá tækifæri til að skoða sín eigin persónuleikaeinkenni meðal annars með því að taka 16 þátta persónuleikapróf.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • - persónuleikahugtakinu og helstu mótunaráhrifum á persónuleika fólks
  - staðalmyndum, fordómum og breytingu á fordómum
  - aðlöðun og ást, samskiptum og tjáningu
  - persónuleikaprófum
  - mismunandi nálgun sálfræðinnar á persónuleika og hegðun fólks bæði í samskiptum við umhverfi sitt og annað fólk
  - völdum hugtökum og kenningum innan félags- og persónuleika­sálfræðinnar
  - framlagi félags- og persónuleikasálfræðinnar innan sálfræðinnar

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • - beita almennum aðferðum félagssálfræðinnar
  - taka sjálfstæða, vel rökstudda afstöðu til álitamála varðandi félagssálfræði, greind og persónuleika
  - afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
  - nýta fræðilegan texta á íslensku
  - miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • - vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
  - sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
  - beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
  - meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
  - geta tekið þátt í rökræðum um málefni sem tengjast félags- og persónuleikasálfræði
Nánari upplýsingar á námskrá.is