Umsókn um FM-nám

Safnreitaskil
Safnreitaskil

Áfangi 1
Kennari 1
Áfangi 2
Kennari 2
Áfangi 3
Kennari 3
Áfangi 4
Kennari 4
Safnreitaskil

Reglur um frávik frá skólasóknarreglu

Nemendur geta sótt um frávik frá skólasóknarreglu í byrjun annar. Umsókn þarf að vera rökstudd. Um frávik frá skólasóknarreglu gildir:

  1. Að jafnaði skal við það miðað að nemandi, sem fær frávik frá skólasóknarreglu, sé orðinn 20 ára eða eldri, hafi stundað nám með góðum árangri og tilgreini í umsókn sinni ástæður þess að hann geti ekki haldið áfram námi án þess að sleppa einhverjum kennslustundum.
  2. Nemendur sem hafa fengið samþykkt frávik frá skólasóknarreglu geta þurft að mæta í allar kennslustundir í sumum áföngum, einkum í verklegum og próflausum áföngum sem ekki er hægt að ljúka nema með reglulegri tímasókn.
  3. Skólinn gerir þá kröfu að nemandi með frávik frá skólasóknarreglu geti sótt allverulegan hluta kennslustunda. Nemandinn á ekki rétt á kennslu eða leiðsögn utan kennslustunda umfram aðra nemendur.
  4. Nemendur geta ekki stundað nám í 1. þreps áföngum í kjarnagreinum (dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði) með frávik frá skólasóknarreglu.
  5. Hafi nemandi fallið í einhverjum áföngum á fyrri önn í skóla getur hann ekki fengið frávik frá skólasóknarreglu í fleiri einingum en hann lauk með fullnægjandi árangri á þeirri önn.
  6. Endurnýja þarf umsókn um frávik frá skólasóknarreglu í upphafi hverrar annar. Það gerir nemandi með því að fylla út eyðublað sem fæst á skrifstofu skólans. Umsóknin er afgreidd í samráði við kennara í lok annarrar kennsluviku.
  7. Þess er vænst að nemendur í fullu námi hafi samráð við skólastjórnendur eða námsráðgjafa áður en umsókn þeirra um frávik frá skólasóknarreglu er afgreidd.
  8. Nemandi með frávik frá skólasóknarreglu fær hvorki skólasóknareinkunn né einingar fyrir skólasókn.

Skólinn minnir nemendur og/eða forráðamenn þeirra á að fylgjast vel með í Innu en þar koma allar skráningar fram á skólasókn nemenda.