NÝSK1FA04_4 - Fab lab

fab lab smiðja

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Farið er almennt yfir búnað í Fab Lab smiðjunni og þá möguleika sem felast í notkun hennar. Farið er yfir notkun á Inkscape tvívíddar vektor hugbúnaði. Kennt hvernig teikna á upp hluti, breyta og flytja á mismunandi skráarsnið. Kennt hvernig á að breyta raster myndum í vektor myndir. Farið er yfir grunnatriði í notkun á teikniforritinu Sketchup og hvernig er hægt að nýta sér það til ýmissa verkefna. Farið er yfir grunnatriði í notkun á laserskurðartæki, vinylskera og tölvustýrðum fræsara. Hér er einnig verið að vinna með sköpunarkraft nemandans þar sem fá skylduverkefni eru heldur þemaverkefni, þar sem nemandi þarf að vinna út frá hinum ýmsu sjónarhornum að eigin verkum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hugmyndafræði fab lab
 • helstu efnistegundum sem notaðar eru við hin ýmsu verkefni
 • kostum og göllum hinna ýmsu efnistegunda
 • Þekkingu á algengum samsetningum
 • getu og takmörkum mismunandi tækjabúnaðar með tilliti til efnisvals
 • aðferðum sem hafa að markmiði að bæta nýtingu hráefna, sem og förgun úrgangs

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • greina kosti og galla mismunandi samsetningaraðferða
 • greina mun á milli vetor og raster mynda
 • setja upp verkefni í viðeigandi form fyrir vinnslu
 • setja inn verkefni á netið
 • geta skipulagt og framkvæmt eigin hugmyndir
 • bera ábyrgð á efnisvali út frá því verkefni sem hann hefur kosið sér
 • velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað með tilliti til framkvæmdarinnar

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • geta komið hugmynd sinni á það form að mögulegt sé að framleiða hana, teikningar, efnisval og annað sem hefur áhrif sé sett upp á skipulegan og aðgengilegan máta
 • greina orsakir galla sem fram koma í framkvæmd og mæla fyrir um aðgerðir til úrbóta
Nánari upplýsingar á námskrá.is