NÝSK1TR06_7 - Trésmiðja

trésmiðja

Einingafjöldi: 6
Þrep: 1
Að nemendur búi yfir færni og þekkingu til þess að geta unnið með timbur. Þekkja helstu galla og kosti þess við hönnun á hinum ýmsu viðfangsefnum. Geta notfært sér timbur við útfærslu á vinnu þeirra í áfanganum sem og í framtíðinni, þar á meðal tenging við önnur efni. Þekki þá öryggisþætti sem við kemur vinnu með timbur og þeim vélum og verkfærum sem til þess þarf.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu viðartegundum sem notaðar eru við hin ýmsu verkefni
 • kostum og göllum hinna ýmsu viðartegunda
 • kostum og göllum á algengum samsetningum á timbri
 • undirstöðuatriðum í teikningalestri
 • takmörkun mismunandi tækjabúnaðar með tilliti til efnisvals
 • aðferðum sem hafa að markmiði að bæta nýtingu hráefna, sem og förgun úrgangs

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • geta skipulagt og framkvæmt eigin hugmyndir
 • lesa einfaldar teikningar
 • bera ábyrgð á efnisvali og annast birgðahald þeirra efna sem nota skal við framkvæmdina
 • velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað með tilliti til framkvæmdarinnar

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • geta komið hugmynd sinni á það form að mögulegt sé að framleiða hana, teikningar, efnisval og annað sem hefur áhrif sé sett upp á skipulegan og aðgengilegan máta
 • greina orsakir galla sem fram koma í framkvæmd og mæla fyrir um aðgerðir til úrbóta
 • geta greint hvort tilskyldum reglum sé fylgt eftir varðandi öryggismál
Nánari upplýsingar á námskrá.is